Sant Martí de Centelles Sant Martí de Centelles

Castell de Sant MartÝ

Sant Martí de Centelles
Sant MartÝ aposta per:

Castell de Sant MartÝ

CASTELL COMTAL, CENTRE DE BARONIA I PALAU REIAL

El castell de Sant Martí, o dels Centelles, es troba a l’extrem de ponent del municipi, sobre la carretera que va de Centelles a Sant Feliu de Codines. Es troba sobre un turó originalment de forma cònica que ha estat sens dubte modificat per l’acció humana al llarg de la història. La seva alçada és de 855 m sobre el nivell del mar i uns 200 m sobre la base del turó. Anomenat en alguns documents del Set-cents “Agullolla de Sant Martí”, el turó està unit per ponent a la serra o Costa de Sant Martí, coronada pel Puig Oriol; el coll que uneix el turó i la serra, per on discorre una falla que ressegueix longitudinalment la serralada, fou aprofitat com a vall o fossar del castell.

Documentat el 898, el castell, inicialment denominat de Sant Esteve i després dels Centelles, fou un dels primerencs castells comtals osonencs. És possible, de fet, que fos anterior. A partir dels segles XII-XIII esdevingué centre del domini senyorial, llavors baronia i comtat, dels Centelles, llinatge feudal format a recer del procés de feudalització de la rodalia de la fortalesa entre els segles X i XI.

Durant la Guerra Civil Catalana (1462-1472), el castell fou successivament assetjat, bombardejat, conquerit i objecte de profundes reformes amb l’objectiu de convertir-lo en residència del rei dels catalans Pere IV. El monarca elegit per la Generalitat per governar el país, de fet, s’estigué en diverses ocasions en el castell i la seva conversió en residència palauenca ocupà una bona part de la seva atenció durant el seu breu però intens regnat.

Les restes actuals del castell de Sant Martí daten, bàsicament, d’aquesta reforma del segle XV destinada a convertir la fortalesa en castell reial. El programa de construcció i fortificació dut a terme aleshores modificà profundament l’espai construït, fins al punt que la pràctica totalitat de les restes actualment visibles i bona part de les excavades arqueològicament daten d’aquell període.

ACTUACIONS DUTES A TERME

El castell de Sant Martí ha estat des de finals del segle XIX com a mínim una tradicional destinació excursionista. Des de l’any 2006, l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles hi porta a terme un projecte de posada en valor que inclou restauració arquitectònica, excavació arqueològica, recerca històrica, condicionament per a la visita i interpretació del conjunt i del seu entorn.

2006

Estudi de patologies arquitectòniques.

Condicionament del camí equipat al castell

2006-2007

Pla d’Ocupació “Restauració del Castell de Sant Martí”

2007

Estudi geotècnic del castell de Sant Martí

2007-2008

Pla d’Ocupació “Restauració del castell de Sant Martí II”

Estudi històric del Castell de Sant Martí

2008-2009

Pla d’ocupació “Restauració del castell de Sant Martí III”

Restauració de la Casa del Moro (segle XV)

2009

Cates arqueològiques a la capella castral

Selecció del castell de Sant Martí per a l’U per Cent Cultural

Consolidació de l’enderroc accidental del mur de la Casa dels Ermitans (segle XVIII)

Excavació arqueològica preventiva a la Casa dels Senyors I.

2010

Excavació arqueològica preventiva a la Casa dels Senyors II

2010-2011

Restauració la capella castral (1a fase)

Pla d’Ocupació “Gestió Forestal de l’entorn natural del Castell 1a Fase”

Restauració de la capella castral (2a Fase)

Pla d’Ocupació “Gestió Forestal de l’entorn natural del Castell 2a Fase”

2012

Recuperació del Camí de les Feixes del Castell 

Creació de l'Espai Patrimonial de les Feixes del Castell

Obertura dels Tallers Didàctics d'Arqueologia

Obertura de les visites guiades per escoles, grups i particulars

Redacció del Pla d'Usos del Castell

Per saber-ne més:

Pladevall, A. (1958): El castell de Centelles, Vic (reed. 1976)

Oliver, J. (dir.): Història i arqueología del castell de Sant Martí o dels Centelles, Ajuntament de Sant Martí de Centelles, 2011

http://www.smarticentelles.org/noticiaDetall.php?noticia=125

Hi ha la possibilitat de fer visites guiades als treballs de restauració i excavació arqueològica, que s'han de concertar prèviament a l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles (93 844 24 06 / st.martic@diba.cat / oliverbj@diba.cat)

Ajuntament de Sant Martí de Centelles
C. Estació, 4 - 08592 Sant Martí de Centelles
Tel. 93 844 24 06 - Fax: 93 844 11 20 - st.martic@diba.cat
Diputació de Barcelona