Sant Martí de CentellesSant Martí de Centelles

Educació de qualitat

Sant Martí de Centelles
Sant Martí aposta per:

Llar d´Infants "L´Arc de Sant Martí"

Llar d´Infants municipal

 

Després d’un llarg camí treballant per millorar el futur educatiu dels nostres infants i joves, l’Ajuntament de Sant Martí de Centelles, al març de 2011 va inaugurar la Llar d’Infants municipal “L’Arc de Sant Martí”. Aquest equipament educatiu, que era, des de fa temps, una necessitat peremptòria al municipi i territori proper, ha estat possible gràcies als esforços de diverses administracions i institucions, entre elles el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya o la Diputació de Barcelona.

 

L’equipament compta amb tres aules, cuina pròpia i una cabuda per a 41 infants.

 

Què és la Llar d’Infants?


Dels 4 mesos als 3 anys les famílies poden portar als infants a les escoles bressols o llars d’infants. En aquests centres s’imparteix una educació infantil no obligatòria, però molt important per als nens i nenes en els primers anys de vida.

“L’Arc de Sant Martí” és una llar d’infants  municipal i per aquesta raó la quota mensual és reduïda.

 

Quins serveis hi puc trobar?

 

Servei d’ acollida pels matins
Servei de menjador

 

Què necessito per inscriure el meu fill/a?

 

Fotocòpia de DNI/NIE de la persona sol•licitant (pare/mare/tutor legal).
Fotocòpia del llibre de família
Fotocòpia del TIS (targeta d’identificació sanitària) del nen/a
Fotocòpia del carnet de vacunacions

 

El nom de l'escola bressol es va decidir de forma participada, recollint propostes de noms de tota la ciutadania? Trobareu més informació a l'apartat de processos participatius d'aquesta web.

Ajuntament de Sant Martí de Centelles
C. Estació, 4 - 08592 Sant Martí de Centelles
Tel. 93 844 24 06 - Fax: 93 844 11 20 - st.martic@diba.cat
Diputació de Barcelona